Hem

Välkomna till SDK västras LO. Alla med intresse för rasen dobermann är välkomna!Valberedningens preliminära förslag till Styrelse i Svenska Dobermannklubben Västra LO inför årsmötet 2021 1. Ordförande: Johanna Alm, nyval

 2. Viceordförande: Anna Ivarsson, ej valbar, ett år kvar

 3. Sekreterare: Beatrice Hansen, ej valbar, ett år kvar

 4. Kassör: Linda Hasselqvist, nyval

 5. Ledamot: Catrina Sten, valbar, ifyllnads val 1 år

 6. Suppleant 1: Natalie Lennartsson, ej valbar, ett år kvar

 7. Suppleant 2: Robert Valton, nyval

 8. Revisor 1: Helene Christiansen, nyval

 9. Revisor 2: Klaes Mattsson (extern resurs), nyval

 10. Revisor suppleant: Jonathan Bjarnason, nyval


Medlemmar har möjlighet att fram till 8 februari 2021 inkomma med egna förslag på valbara styrelsemedlemmar. Efter den 8 februari är nomineringen avslutad.


Medlemmarnas förslag ska skickas via e-post till: valberedningen@sdkvastralo.se


Följande uppgifter måste finnas med:


 • Vilken funktion som anses

 • Namn

 • En kort presentation

 • Uppgift om att den föreslagne kandiderar