Toggle Menu
Styrelsen - Utskott

Ordförande:
Nilla Bengtsson
0727-44 44 03

Vice Ordförande:
Linn Stensrud
Tel. 0703404425

Sekreterare:
Beatrice Hansen

Kassör:
Emily Johansson


Ledamot:
Jonny Strålberg


Suppleant 1:
Jonas Olsson


Suppleant 2:
Anders Koppel


Valberedning:
Sk: Birgitta Bellander
Linda Hasselqvist

 

Utskottet Mentalitet:

Utskottet Arbetsgruppen:
Sk. Emily Johansson
0704-87 30 70
Beatrice Hansen

Revisorer:
Revisor 1: Agneta Bergwall
Revisor 2: Anders Dahlgren
Rev.suppl. 1: Tore Andersen
Rev.suppl. 2: Conny Ivarsson